Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:733
Situationstid: 2018-12-10 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 7 Ed:6.0, 74 Ed:6.0, 8 Ed:4.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s03, s05, s20, s21