Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:733
Situationstid: 2018-11-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 933 Ed:14.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten N 2021 Ed:1.0/s18, s27