Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:731
Situationstid: 2018-10-24 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 617 Ed:11.0, 6172 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Mälaren - Hjälmaren 2020 Ed:1.0/s41, s42, BSP Stockholm S 2020 Ed:1.0/s30, s31