Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:735
Situationstid: 2018-10-16 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6142 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s11, s13, Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s38