Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:728
Situationstid: 2018-10-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6143 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s17, Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s39, s44