Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:724
Situationstid: 2018-09-21 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 111 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Mälaren - Hjälmaren 2020 Ed:1.0/s25, s47