Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:724
Situationstid: 2018-09-20 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: