Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:722
Situationstid: 2018-09-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 135 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s08, s34, s35