Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:724
Situationstid: 2018-09-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 41 Ed:9.0, 415 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: