Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:722
Situationstid: 2017-06-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 10 Ed:3.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Mälaren - Hjälmaren 2020 Ed:1.0/s03, s05, s17, s18