Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:720
Situationstid: 2018-09-05 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 934 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: