Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:729
Situationstid: 2018-08-29 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: