Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:732
Situationstid: 2018-08-14 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 111 Ed:12.0, 113 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Mälaren - Hjälmaren 2020 Ed:1.0/s03, s04, s06, s07, s23