Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:722
Situationstid: 2018-06-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 4 Ed:2.0, 42 Ed:9.0, 429 Ed:4.0, 5 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Bottenhavet N 2019 Ed:1.0/s04