Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:716
Situationstid: 2018-06-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 4 Ed:2.0, 5 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: