Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:714
Situationstid: 2018-07-10 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s28, s30