Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:711
Situationstid: 2018-07-03 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 611 Ed:12.0, 619 Ed:4.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s08, s09, s23, s25, s27, s28, s30, s38, s39