Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:716
Situationstid: 2018-06-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 42 Ed:9.0, 514 Ed:8.0, 522 Ed:8.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Bottenhavet N 2019 Ed:1.0/s03, s06, s23