Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:710
Situationstid: 2018-06-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 4 Ed:2.0, 41 Ed:9.0, 42 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: