Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:714
Situationstid: 2018-06-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 933 Ed:14.0
Ändringen utförd i båtsportkort: