Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:704
Situationstid: 2018-05-07 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 74 Ed:6.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s05, s24