Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:705
Situationstid: 2018-05-14 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: