Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:704
Situationstid: 2018-04-24 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 9312 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: