Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:694
Situationstid: 2018-02-23 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 4 Ed:2.0, 41 Ed:9.0, 42 Ed:9.0, 429 Ed:4.0, 5 Ed:9.0, 512 Ed:8.0, 53 Ed:10.0, 6 Ed:7.0, 61 Ed:12.0, 619 Ed:4.0, 62 Ed:5.0, 7 Ed:6.0, 74 Ed:6.0, 8 Ed:4.0, 83 Ed:2.0, 839 Ed:10.0, 92 Ed:13.0, 922 Ed:11.0, 93 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Bottenhavet N 2019 Ed:1.0/s55, Bsp Bottenviken 2018 Ed:1.0/s71, Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s63, Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s55