Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:690
Situationstid: 2018-02-12 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 532 Ed:9.0, 5331 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Bottenhavet S 2019 Ed:1.0/s22, s36