Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:700
Situationstid: 2018-04-09 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 113 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Mälaren - Hjälmaren 2020 Ed:1.0/s22, s61