Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:686
Situationstid: 2018-01-30 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6142 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s15, Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s38, s42