Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:724
Situationstid: 2018-09-18 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 7 Ed:6.0, 74 Ed:6.0, 742 Ed:4.0, 8 Ed:4.0, 83 Ed:3.0, 839 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s04, s06, s07, s22, s24, s25, s26, s27, s28, s29, s30, s31, s32, s33, s54, Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s03, s06, s07, s29