Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2017:678
Situationstid: 2017-11-20 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 135 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2018 Ed:1.0/s04, s08, s25, s34