Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2017:678
Situationstid: 2017-11-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 111 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Mälaren - Hjälmaren 2020 Ed:1.0/s06, s07, s48