Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2017:680
Situationstid: 2017-06-14 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 611 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s25