Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:706
Situationstid: 2018-03-12 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 933 Ed:14.0
Ändringen utförd i båtsportkort: