Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2017:675
Situationstid: 2017-10-26 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: