Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2017:679
Situationstid: 2017-10-13 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 741 Ed:3.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2018 Ed:1.0/s18, s19