Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2017:670
Situationstid: 2017-09-28 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 741 Ed:3.0
Ändringen utförd i båtsportkort: