Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2017:675
Situationstid: 2017-05-31 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 131 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2018 Ed:1.0/s03, s06, s10, s11