Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2022:906
Situationstid: 2022-03-24 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: