Gällande P- och T-notiser

Typ av notis: Temporär/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2021:865
Situationstid: 2021-06-24 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: