Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:835
Situationstid: 2020-10-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:14.0, 9312 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s59