Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:825
Situationstid: 2020-09-17 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6142 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s14, Bsp Stockholm N 2022 Ed:1.0/s38