Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:817
Situationstid: 2020-06-01 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 617 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Ostkusten 2021 Ed:1.0/s15, s28, s29, BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s40