Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:811
Situationstid: 2020-05-29 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 134 Ed:9.0, 135 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s50