Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:810
Situationstid: 2020-05-12 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 74 Ed:7.0, 741 Ed:3.0, 83 Ed:3.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s03, s06, s18, s45, Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s03