Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:802
Situationstid: 2020-04-03 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 713 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s12, s13