Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:781
Situationstid: 2019-10-25 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 536 Ed:10.0, 61 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s04, s06, s19