Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:781
Situationstid: 2019-10-22 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 413 Ed:8.0
Ändringen utförd i båtsportkort: