Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:756
Situationstid: 2019-04-17 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 617 Ed:11.0, 6172 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Mälaren - Hjälmaren 2020 Ed:1.0/s42, Bsp Ostkusten 2021 Ed:1.0/s09, s29, BSP Stockholm S 2020 Ed:1.0/s31