Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:746
Situationstid: 2019-02-26 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 839 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s25, s26