Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:743
Situationstid: 2019-02-13 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 62 Ed:5.0, 71 Ed:5.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Ostkusten 2021 Ed:1.0/s07