Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:726
Situationstid: 2017-07-05 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 934 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: